Sanasto

Valaistustermien määritelmät ja yleisimmin käytetyt ilmaukset.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

 

C

 • Color description
  Loistelamppujen värityypit perustuvat kansainväliseen numerointijärjestelmään, joka yhdistää lampun värintoiston ja värilämpötilan. Esimerkiksi koodi 830 tarkoittaa:8 = Ensimmäinen numero ilmaisee värintoiston; tässä tapauksessa RA=80-89.
  30 = Värilämpötilan kaksi ensimmäistä numeroa; tässä tapauksessa 3000K, lämmin valkoinen.
  Takaisin ylös?

E

 • Elinikä
  Valonlähteen elinikää ilmoitettaessa käytetään usein hyvinkin erilaisia määritelmiä. Yleensä määritelmä riippuu lampputyypistä, valmistajasta sekä alueesta. Tärkeimmät määritelmät ovat:

     Elinikä
     Yleismaailmallisena terminä tarkoittaa koko lampun toiminta-aikaa kunnes sen lakkaa toimimasta.

     Keskimääräinen elinikä
     Tarkoittaa aikaa jolloin lampuista keskimäärin 50% on lakannut toimimasta (käyttö standardin mukaisissa olosuhteissa).
     Joskus puhutaan myös käyttöiästä.

     Hyötypolttoikä
     Tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa koko asennuksen valovirta on 80%:iin alkuperäisestä.
     Hyötypolttoikä lasketaan siten, että 10% lampuista on vikaantuneita ja jäljelle jääneiden valovirta on pudonnut keskimäärin
     10%.

     Laskelmassa käytetään IEC/EN 60081 –standardin mukaisesti kolmen tunnin polttojaksoa.

     Elinikää 12 tunnin polttojaksolla
     Käytetään sähköpurkaukseen perustuville valonlähteille, kuten loistelampuille ja purkauslampuille.
     Se on lähempänä lamppujen todellista (yksi sytytys päivässä) polttojaksoa, ja määritellään aikaan jonka jälkeen 10%
     asennuksen lampuista on vikaantuneita. Jäljelle jääneiden lamppujen valovirran alenema tällä hetkellä on alle 10%.

Takaisin ylös?

L

 • LED
  LED (Light-Emitting Diode) on puolijohdekomponentti, joka säteilee valo kun sen läpi johdetaan sähkövirtaa. Toiminta perustuu elektroluminesenssiksi kutsuttuun ilmiöön. Takaisin ylös?
 • Liitäntälaite
  Liitäntälaitetta tarvitaan sähköpurkausta hyödyntävien lamppujen, kuten loiste- ja purkauslamppujen, käyttöön. Liitäntälaite on tärkeä kahdesta syystä:1. Verkkojännitteen muuntaminen vaadittuun jännitteeseen lampun sytyttämiseksi.
  2. Virran rajoittaminen purkausprosessissa.Liitäntälaitteita on kahta eri tyyppiä:1. Magneettinen kuristin – Perustuu perinteiseen kelajohdintekniikkaan.
  2. Elektroninen liitäntälaite – perustuu nykyaikaiseen tehokkaaseen hakkuritekniikkaan. Saatavilla myös himmennyskäyttöön, joka on energiatehokkuuden optimoinnin myötä voimakkaasti kasvava osa-alue. Takaisin ylös?
 • Loisteaineet
  Loistelamppujen eri värisävyt tehdään sekoittamalla kolmea eri väriä; punaista, vihreää ja sinistä. Lamppujen värit perustuvat näiden kolmen sekoitussuhteisiin siten, että esimerkiksi lämpimän valkoisessa lampussa on enemmän punaista ja vihreää, kun taas päivänvalolampussa on enemmän sinistä. Tarkoitus on siis saada aikaan vaikutelma joko lämpimän-, neutraalin- tai kylmänvalkoisesta valosta. Kolmen värin tekniikka tuottaa hyvän värintoiston (Ra 80-89) yhdistettynä korkeaan valotehokkuuteen. Takaisin ylös?
 • Luminanssi
  Luminanssi kuvaa pinnalta lähtevää valon määrää tiettyyn suuntaan, yksikkönä kandela per neliömetri (cd/m²). Takaisin ylös?

S

 • Sytytin
  Käytettäessä loistelamppuja perinteisten kuristimien kanssa, tarvitaan lisäksi sytytin jolla lamppu saadaan syttymään. Sytytin yhdistää valaisimen virtapiirin, ja toimittaa lampulle tarvittavat sytytyspulssin. Lampun jo palaessa sytytintä ei enää tarvita. Sytyttimiä on saatavilla sekä tavanomaiseen käyttöön tarkoitettuja hehkusytyttimiä että elektronisia sytyttimiä, joiden avulla lamput syttyvät heti, sammuvat lampun vikaannuttua ja syttyvät jälleen heti kun vialliset lamput on vaihdettu.
  Takaisin ylös?

V

 • Valaistusvoimakkuus
  Valaistusvoimakkuus kuvaa tietylle pinta-alalle lankeavan valovirran määrää. Valovirran yksikkö on luksi (lx). Takaisin ylös?
 • Valovoima
  kuvaa kohdevalon lähettämän valon määrää tiettyyn suuntaan, yksikkönä kandela (cd).Takaisin ylös?
 • Valotehokkuus
  Kuvaa valonlähteen tai valaisimen tehokkuutta. Ilmoitetaan jakamalla laitteen tuottama valovirta (lm) sen ottoteholla (W), jolloin saadaan yksiköksi lumenta per watti (lm/W). Takaisin ylös?
 • Valovirta
  Kuvaa valonlähteen säteilemän näkyvän valon määrää, yksikkönä lumen (lm). Takaisin ylös?
 • Värilämpötila
  Valonlähteiden värilämpötilat perustuvat IEC:n määrittelemään järjestelmään; Värilämpötila on sellaisen mustan kappaleen lämpötila, jonka säteilemä valo vastaa tarkasteltavaa valoa. Värilämpötilan yksikkö on kelvin (K). Valaistukseen tarkoitettujen valonlähteiden värilämpötila vaihtelee 2000 ja 10000 K:n välillä, ja jakautuu seuraaviin väriryhmiin:

     Väriryhmä                 Värilämpötila           Loistelampputyyppi
     Lämmin valkoinen     2,700 – 3,500 K     827 sisustus, 830 lämmin valkoinen, 835 keskivalkoinen
     Neutraali valkoinen   3,500 – 5,000 K     840 viileä valkoinen, 845 Kylmä valkoinen
     Päivänvalo               5,000 – 6,500 K     865 Päivänvalo

Takaisin ylös ?

 • Värintoisto
  Värintoisto ilmaisee valonlähteen kykyä toistaa värejä. Arvo mitataan vertaamalla kahdeksan eri värin toistumista tarkasteltavassa valossa verrattuna vertailuvalonlähteeseen. Lampun värintoisto ilmoitetaan eri värien toistokykyjen keskiarvona = Ra-indeksi. Lamput jaetaan eri laatuluokkiin IEC:n määrittelemän indeksin mukaisesti:

     Ra           Classification                               Type of lamp
    100          Täydellinen värintoisto                  Hehku- ja Halogeenilamput, päivänvalo
    90-99       Erinomainen värintoisto                Erikoisloistelamput, monimetallilamput
    80-89       Hyvä värintoisto                           Tavalliset loistelamput, monimetallilamput
    40-79       Tyydyttävä/välttävä värintoisto      Huonolaatuiset loistelamput, Elohopeahöyrylamput
    > 40         Huono värintoisto                         SuurpainenatriumlamputJotkut asennuskohteet vaativat vähintään vähintään tietyn tasoista värintoistoa. Esimerkiksi toimistovalaistuksessa 80-89.
Takaisin ylös?