Kestävä kehitys

Aura Light on voimakkaasti sitoutunut kestävän kehityksen edesauttamiseen. Uskomme että yhteiskunnallinen, taloudellinen ja ympäristövastuu ovat pitkällä aikavälillä perusta liiketoiminnan menestykselle. Kestävä kehitys muovaa jatkuvasti toimintaamme, ja tarjoaa arvokkaita mahdollisuuksia meille ja meidän asiakkaillemme.

 

Me olemme osa ratkaisua

Kestävä kehitys on meille luontaista. Ilmastonmuutoksesta irtisanoutumisen sijaan me uskomme menestyvämme olemalla osa ratkaisua. Juuri siksi keskitymme toimittamaan kestäviä sekä ympäristöystävällisiä tuotteita ja ratkaisuja. Panostamme pitkäikäisillä tuotteillamme parempaan tulevaisuuteen. Pitkän eliniän ansiosta pystymme minimoimaan raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja kuljetuksien määrän. Me myös autamme asiakkaitamme ympäri maailmaa säästämään energiaa – Tilanne jossa kaikki voittavat. Me panostamme kestävään kehitykseen auttaessamme samalla asiakkaita säästämään kustannuksissa.

Kestävä kehitys on sisällytetty yrityskulttuuriimme

Me Aura Lightilla uskomme että kestävä kehitys vain yksi osa hyvästä liiketavasta. Niinpä se on sisällytetty organisaatiomme yrityskulttuuriin ja johtamistapoihin:

 • ISO 9001 – Laadunhallinta
 • ISO 14001 – Ympäristöasioiden hallinta
 • ISO 26000 – Yhteiskuntavastuun hallinta

Tavoitteet jotka pyrimme saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä

 • Visiomme koskien kestävää valaistusta on hyvin ymmärretty asiakkaidemme keskuudessa.
 • Tuotekehityksemme keskittyy kestävään valaistukseen.
 • Pyrimme aina mahdollisimman tehokkaaseen resurssien käyttöön.
 • Hyvä yrityskulttuuri ja stimuloiva työympäristö työntekijöillemme.
 • Hyvin toimiva hallintorakenne kaikissa osissa organisaatiota.

Saavutetut tulokset vuodelta 2015

 • 50% liikevaihdostamme tulee energiatehokkaista tuotteista ja ratkaisuista.
  Tulokset: 61%
 • Aura Lightin tuotekehitysprosessi varmistaa kestävien valaistusratkaisujen tuotannon.
  Tulokset: Jatkuva keskittyminen LED ratkaisuihin ja modulaarisuuteen. Jatkuvuus taataan jo varhain tuotekehityksessämme.
 • Visiomme koskien kestävää valaistusta viestitetään ja ymmärretään hyvin asiakkaissamme.
  Tulokset: GRI raportointi vuodesta 2012. Asiakkaan koulutus ja “valaistus koulut”, joissa keskitytään pääasiassa LED. valasimiin, ja antureihin, on toteutettu jo useassa eri maassa.
 • Työntekijöillämme on ammattitaito sisällyttää kestävyysnäkökohta työhönsä.
  Tulokset: Kaikki käytännöt on tarkistanut ja hyväksynyt hallituksemme. Sisällytämme kestävyysnäkökohdan jo varhaisessa vaiheessa tuotekehitystä.
 • Hiilidioksidipäästöt vähenevät suhteessa myyntiin.
  Tulokset: Tästä lähtien sisällytetään myös saapuvat rahdit.
 • Yli 95% jätemateriaalista tuotannossamme kierrätetään.
  Tulokset: 88%. Jatkamme kehitystyötä lajittelun ja tuotannossa käytettävän materiaalin parantamiseksi.
 • 40% PRIO listan kemikaaleista/aineista käytöstä tuotannossa luovutaan.
  Tulokset: 42% on luovuttu.
 • Meidän nykyisten ja potentiaalisten toimittajien kestävää suorituskykyä seurataan ja tuotetaan tehokkaastil.
  Tulokset:  Toimittaja-auditoinnit on nyt sisällytetty osaksi prosessia. Aura Lightin ehdottamat toimenpiteet on toteutettu onnistuneesti.
 • 90% myynnistämme tulee Long Life tuotteista ja ratkaisuista.
  Tulokset: 70%. Syy miksi emme ole saavuttaneet tavoitetta johtuu pitkälti muutosprosessista, joka toiminnassamme on meneillään. Esimerkiksi kun alkuarvot asetettiin vuonna 2010, on valaisimien myyntiä toteutettu ja kasvatettu huomattavasti.

Hankkiessamme muutamia pieniä vakiotuotteita myyviä jälleenmyyjiä, joissa siirtyminen Long Life ja energiatehokkaisiin tuotteisiin on asteittaista. Vaikuttaa tämä mahdollisesti Long Life ja energiatehokkaiden tuotteiden prosentuaaliseen lukumäärään hetkellisesti.

Käyttäytymissäännöstö

Aura Lightin käyttäytymissäännöstöstä voit lukea eettisestä ohjeistuksestamme, joka määrittelee liiketoimintatapamme.

Aura Lightin käyttäytymissäännöstön perustana ovat YK:n Global Compact, Kansainvälisen työjärjestön Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work, OECD:n suuntaviivat monikansallisille yhtiöille sekä Aura Lightin ydinarvot.

 

Lataukset

Aura Light annual report 2015

Aura Light annual report 2015, online