Sisätilat

Valitse alta kiinnostava sisävalaistuksen osa-alue.

 

Teollisuus

Teollisuudessa olosuhteet voivat olla hyvinkin vaativat. Tilat ovat usein melko korkeita, joka asettaa korkeat vaatimukset paitsi valaisimien tehokkuudelle myös eliniälle huoltotyön ollessa hankalaa ja kallista. Haasteena ovat usein myös pöly, lika ja kosteus, joiden vuoksi valaisimien tulee olla tiiviitä ja kestäviä.

Read more »

Varastot ja logistiikkakeskukset

Varastot ja logistiikkakeskukset vaativat hyvän työskentelyvalaistuksen, mutta vain siellä missä valoa kullakin hetkellä tarvitaan. Valaistuksenohjauksen avulla voidaan usein saada aikaiseksi merkittäviä säästöjä.

Read more »

Toimistot

Toimistoissa valaistuksella on tärkeä merkitys hyvän työskentelyilmapiirin aikaansaamiseksi. Hyvää valaistusta tarvitaan luonnollisesti näkemiseen, mutta se vaikuttaa merkittävästi myös olotilaamme.

Read more »

Koulut

Luokkatiloissa on oltavat suotuisat olosuhteet oppimisen kannalta. Valaistus näyttelee siinä tärkeää osaa, sillä oikenlainen valo parantaa oppilaiden keskittymiskykyä ja suoriutumista. Lisäksi valaistusta tulee voida säätää erilaisten tehtävien ja oppimistilanteiden mukaiseksi. Kirjoittaminen, taululta lukeminen, ryhmätyöskentely pöydissä tai työskentely tietokoneella vaativat kaikki omanlaisensa valaistuksen. Tarvetta on sekä suoralle että epäsuoralle valaistukselle.

Read more »

Vähittäiskauppa

Vähittäiskaupoissa halutaan luonnollisesti luoda shoppailuun otollinen tunnelma, jossa asiakkaat tuntevat olonsa mukavaksi ja tervetulleeksi. Lisäksi tuotteet haluttaan tuoda esiin hyvällä valaistuksella. Oikeanlaisella valaistusratkaisulla on suora vaikutus myyntiin.

Read more »

Terveydenhuolto

Hyvä valaistus ei tarkoita ainoastaan sitä että näemme paremmin, vaan sillä on usein myös positiivinen vaikutus olotilaamme. Kunnollinen valaistus on äärimmäisen tärkeää terveydenhuollossa. Tutkimushuoneissa ja erityisesti leikkausaleissa on erittäin korkeat vaatimukset valontuotolle ja -laadulle.

Read more »

Kauttakulkutilat

Kun puhumme kauttakulkutiloista tarkoitamme alueita, joiden läpi kulkee jatkuvasti suuria määriä ihmisiä. Näitä ovat esimerkiksi aulat, eteiset, käytävät, portaikot ja vastaanottotilat. Luonnollisesti tällaisia alueita on lukemattomissa erityyppisissä kiinteistöissä, kuten toimistorakennuksissa, lentokentillä, juna-asemilla, kauppakeskuksissa, hotelleissa jne. Yhteistä on että ihmisten tulisi tuntea olonsa mukavaksi ja tervetulleeksi. Myös valaistuksen tulee vastata kunkin tilan käyttötarkoitusta.

Read more »